Zarząd

Aktualny skład zarządu
Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego.

PREZYDENT

dr hab. n. med. Artur Gądek prof. UJ


Kraków

WICEPREZYDENT (prezydent-elekt)

dr hab. n. med. Andrzej Boszczyk


Warszawa

BYŁY PREZYDENT

dr n. med. Tomasz Bienek


Oświęcim

SEKRETARZ

dr n. med. Maciej Starzyk


Wrocław

SKARBNIK

lek. Krzysztof Bryłka


Warszawa

CZŁONEK ZARZĄDU

lek. Andrzej Komor


Warszawa

CZŁONEK ZARZĄDU

dr n. med. Mirosław Falis


Ostrów Wielkopolski

KOMITET NAUKOWY

  • Marek Napiontek

  • Łukasz Kołodziej

  • Bogusław Sadlik

KOMISJA REWIZYJNA

  • Paweł Kołodziejski

  • Dariusz Mątewski

  • Łukasz Kopuliński

Pełnomocnik zarządu ds. kontaktów z Grecmip

lek. Piotr Chomicki – Bindas