ARTRODEZY ORAZ INNE PROCEDURY W OBRĘBIE STOPY
8 listopada, 2016
Współpraca naukowa PFAS
19 grudnia, 2016

XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego- podsumowanie

Bardzo dziękuję Koledze Andrzejowi Mioduszewskiemu za przewodniczenie w sesji naukowej naszego Towarzystwa, która odbyła się w Lublinie podczas XLI Zjazdu Naukowego PTOiTr oraz wszystkim Kolegom, którzy przygotowali swoje wystąpienia. W kuluarach słyszałem wiele głosów uznania dla poziomu merytorycznego naszej sesji, dlatego tym większa satysfakcja.

Bogusław Sadlik, Prezydent PFAS”

Dla przypomnienia, w terminie 22-24 września 2016r. w Lublinie odbył się XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, w czasie którego Polskie Towarzystwo Towarzystwo Stopy i Stawu Skokowo- Goleniowego otrzymało możliwość poprowadzenia własnej sesji.  Poniżej przedstawiono Członków reprezentujących PFAS wraz z tematami wystąpień.

  1. Uszkodzenia więzozrostu piszczelowo- strzałkowego i więzadła trójgraniastego– dr n. med. Andrzej Boszczyk
  2. Zniekształcenia stóp po zespołach ciasnoty powięziowej (ZCP) i urazach naczyniowych– prof. dr hab. n. med. Marek Napiontek
  3. Wysokie i niskie skręcenia stawu skokowego- problem diagnostyczny i terapeutycznydr Piotr Chomicki-Bindas
  4. Zamknięte uszkodzenia ścięgien stopy ( zerwanie, zwichnięcie)dr Henryk Liszka, dr n. med. Artur Gądek
  5. Kostki dodatkowe stopy- złamania awulsyjne czy defekt rozwojowy?– dr n. med. Bogusław Sadlik, dr Mariusz Puszkarz

(dołączony również suplement, jako materiał uzupełniający do wykładu)