Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje palców – 26 marca 2021
28 maja, 2020
List dr Tomasza Bienka, Prezydenta PFAS
24 grudnia, 2020

X Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego – WAŻNE DATY, CENY i PROGRAM

KONGRES
POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOPY I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO

z udziałem gości zagranicznych

Congress of the Polish Foot & Ankle Society (PFAS)

with international participation


10. SPOTKANIE NA TEMAT STOPY I STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO
10th Polish Foot and Ankle Meeting with International Participation

Hotel Dom Zdrojowy & SPA, Jastarnia 2-3 października 2020
Dom Zdrojowy & SPA Hotel, Jastarnia, Poland, October 2-3, 2020


Organizator / PCO

Ortop Sp. z o. o., ul. Umińskiego 21, 61-518 Poznań, www.ortopedia.blink.pl


Ważne daty / Important dates

Nadsyłanie streszczeń / Abstract submission

31-07-2020

www.ortopedia.blink.pl

Wczesna rejestracja / Early bird registration

31-08-2020

www.ortopedia.blink.pl


Opłata konferencyjna / conference fee:

Uczestnictwo, 1 nocleg oraz pełne wyżywienie
1850 zł

Członek PFAS – 1500 zł

Lekarz rezydent – 1300,00 zł (po przesłaniu zaświadczenia od opiekuna specjalizacji)

Osoba towarzysząca / accompanying person – 1100,00 zł

Przelewy na konto organizatora / Bank transfer on PCO account

Ortop Sp. z o. o.:
12 1090 1346 0000 0001 0200 3345