Towarzystwo

Przesłanie powitalne.

Polskie Towarzystwo Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (Polish Foot & Ankle Society – PFAS) założone w 2008 r. jest organizacją naukową, której przesłaniem jest szerzenie wiedzy na temat zaburzeń w obrębie stopy i stawu skokowo – goleniowego, promowanie metod leczenia, a także postępu badań naukowych dotyczących tej części ciała, z korzyścią dla wszystkich aspektów życia człowieka.

Historia

Tak się zaczeło.

Po raz pierwszy spotkałem się z ideą naukowego towarzystwa “stopologicznego” biorąc czynny udział w 2nd Combined Meeting of the Foot and Ankle Surgeons zorganizowanym w Wenecji, we Włoszech w dniach od 16 do 19 IX 1998. Byłem jedynym uczestnikiem a zarazem prezenterem z Polski, Podczas zjazdu poznałem dwóch jego organizatorów – byli to profesorowie Francisco Malerba oraz Sandro Giannini, znane nazwiska nie tylko w swoim kraju.

Po raz pierwszy spotkałem się z ideą naukowego towarzystwa “stopologicznego” biorąc czynny udział w 2nd Combined Meeting of the Foot and Ankle Surgeons zorganizowanym w Wenecji, we Włoszech w dniach od 16 do 19 IX 1998. Byłem jedynym uczestnikiem a zarazem prezenterem z Polski, Podczas zjazdu poznałem dwóch jego organizatorów – byli to profesorowie Francisco Malerba oraz Sandro Giannini, znane nazwiska nie tylko w swoim kraju.

Kolejna podobna impreza, w której wziąłem udział to 2nd Joint Meeting of International Federation of Foot and Ankle Societes (IFFAS), który odbył się również we Włoszech, ale tym razem w Neapolu w dniach od 15 do 18 IX 2005 roku. Na tym zjeździe prof. Heino Kuester, prezydent European Foot and Ankle Society (EFAS) zaszczepił we mnie ideę zorganizowania polskiego towarzystwa zajmującego się stopą i stawem skokowo-goleniowym. Odpowiedzią na ten pomysł była organizacja „1. Spotkania na temat stopy i stawu skokowo-goleniowego” w dniach od 19 do 21 IV 2007 r. Nieprzypadkowo na miejsce konferencji wybrałem Jastarnię, a to ze względu na niezwykły sentyment do Kaszub, a zwłaszcza tego miejsca na Półwyspie Helskim. Zainteresowanie konferencją przerosło moje oczekiwania. Propagował ją zresztą osobiście prof. Kuester podczas swoich wystąpień zarówno podczas zjazdu EFAS w Pradze, jak i na zjeździe PTOiTr w Katowicach w 2006 r. W spotkaniu jastarnijskim wzięło udział ok. 130 osób, w tym kilka spoza Polski oraz kilka znaczących zagranicznych firm medycznych związanych z produkcją instrumentariów do chirurgii stopy, zainteresowanych wejściem na nowy rynek. Podczas konferencji wygłoszono ponad 30 referatów, a niewątpliwą gwiazdą był prof. Heino Kuester z Niemiec. Już podczas tego pierwszego spotkania, jego uczestnicy podjęli decyzję o utworzeniu Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego. Jednak dopiero we wrześniu 2008 r., po spełnieniu wszystkich warunków prawnych, w tym opracowaniu statutu, otrzymaliśmy z sądu informację o oficjalnym powstaniu Towarzystwa. Pierwszym prezydentem Towarzystwa został autor tych wspomnień. W tym miejscu należą się podziękowania dr. Kazimierzowi Kowalskiemu, wtedy jeszcze z Belgii, który dostarczył mi statuty towarzystw francuskich oraz mec. Andrzejowi Koralewskiemu, który przygotował wniosek do sądu. Kolejne 2. i 3. Spotkanie odbyło się w tym samym, co za pierwszym razem miejscu, a więc w Domu Zdrojowym w Jastarni, w 2008 i w 2010 r. Dla naszych spotkań przyjęto zasadę „jednego miejsca i jednej sali”, a także zapraszania wykładowców reprezentujących diagnostykę, leczenie oraz fizjoterapię. We wszystkich spotkaniach PFAS uczestniczyli specjalnie zaproszeni wykładowcy z Polski, Europy oraz USA. I tak w 2007 r. byli to Andrzej Czamara (Wrocław), Marcin Dzianach (Poznań) oraz wspomniany Heino Kuester (Niemcy). W 2008 r. Thanos Badekas (Grecja), Luis S. Barouk (Francja), Andrzej Czamara (Wrocław), Mark Davies (Wielka Brytania), Marcin Dzianach (Poznań), Steven Haddad (USA) oraz Rhys Thomas (Wielka Brytania). W 2010 roku Zbigniew Czyrny (Warszawa), Marcin Dzianach (Poznań) oraz Witold Dudziński (Poznań). W związku z zakłóceniami komunikacji lotniczej spowodowanymi wybuchem wulkanu na Islandii, nie dolecieli do nas Michel Maestro (Monaco) oraz Christopher Piat (Francja). Wszystkie wykłady prezentowane przez zaproszonych do nas gości zostały opublikowane w pełnej wersji w specjalnych wydaniach Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research (www.medicalproject.com.pl) razem ze streszczeniami prac przyjętych do wygłoszenia. Ze względu na dobrą współpracę z wydawnictwem, wspomniany Journal uzyskał rekomendację naszego Towarzystwa. Wszystkie spotkania w Jastarni zostały zorganizowane przez Ortopedię Dziecięcą Plus Sp. z o.o.

Marek Napiontek