Członkowstwo

Zostań członkiem PFAS

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski lub osoba posiadająca stałe pozwolenie na pobyt w Polsce, która jest lekarzem specjalistą lub specjalizującym się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub chirurgii ogólnej i dziecięcej. Członkiem stowarzyszonym może być lekarz innej specjalności lub osoba z wyższym wykształceniem medycznym lub paramedycznym.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza poniżej lub o kontakt osobisty.