Ankle Arthroplasty: State of The Art / Five Edition of Theoretical & Cadaveric Course – 23-24 January 2025
24 kwietnia, 2024
03.04.2025 – Przed Kongresem kurs: „Sześć prostych problemów w ortopedii stopy i stawu skokowo-goleniowego”
31 maja, 2024

Leczenie operacyjne przodostopia – problemy, powikłania i rozwiązania

Zapraszamy na sesję Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (PFAS) w trakcie Kongresu PTOiTr 14.09.2024r.

Leczenie operacyjne przodostopia – problemy, powikłania i rozwiązania.

Będziemy rozmawiali o problemach, jakie w leczeniu przodostopia spotykamy codziennie:

  • Czy paluch koślawy nawraca?
  • Jak postępować w razie martwicy głowy I kości śródstopia, pooperacyjnego palucha szpotawego?
  • Jak postępować z problemami pozostałych palców?

Zapisy: https://www.ptoitr2024.pl

Kliknij, aby Przejść na stronę zapisów