Relacja z konferencji
3 maja, 2016
prof. Marek Napiontek w zarządzie EFAS
20 lipca, 2016

Sympozjum K&ACC

Szanowni Państwo,

W ostatnim dziesięcioleciu obserwowany jest wzrost aktywności fizycznej osób w  młodszym i średnim wieku. To pozytywne zjawisko, wiąże się często z problemami w postaci urazów i wynikających z nich schorzeń stawów. Aby móc powrócić do kontynuacji swoich pasji, osoby aktywne szukają w potrzebie pomocy u ortopedów i fizjoterapeutów, którzy często prezentują odmienne koncepcje lecznicze.

Pomiędzy terapią fizjoterapeutyczno-farmakologiczną, a chirurgią ortopedyczną, rozwija się w ostatnich latach dziedzina pośrednia zwana „MEDYCYNĄ REGENERACYJNĄ”. Dziedzina ta rysuje pacjentom nadzieję na przywrócenie bezbolesnej funkcji wraz z odbudową uszkodzonych struktur stawów za pomocą  komórek macierzystych, czynników wzrostu i innych czynników biologicznych.  Niestety, rzeczywiste możliwości medycyny regeneracyjnej są często przeceniane ale i równie często niedoceniane.

Tegoroczna Konferencja, przygotowana przez dwa ośrodki wyspecjalizowane w dziedzinie leczenia narządu ruchu, ma na celu przedstawienie współczesnych możliwości leczenia urazów i schorzeń stawu kolanowego i stawu skokowego z określeniem rekomendacji diagnostycznych i leczniczych. Zapraszamy do wysłuchania opinii doświadczonych specjalistów, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Pragniemy wspólnie podjąć próbę określenia granic skuteczności leczenia fizjoterapeutycznego, farmakologicznego, biologicznego oraz chirurgicznego w zależności od wieku i aktywności fizycznej pacjentów. Istotnym elementem konferencji będą transmisje operacji wykonywanych „na żywo” w naszych ośrodkach, które ukażą możliwości współczesnego leczenia chirurgicznego stawów.

Serdecznie Państwa zapraszamy do Krakowa

W imieniu komitetu organizacyjnego:

  • Prof. nadzw. dr hab. n. med. Julian Dutka
  • Dr n. med. Paweł Skowronek
  • Dr n. med. Bogusław Sadlik

 

Więcej informacji na stronie:  www.ortopedia2016.pl