Referaty i wystąpienia


Utrzymano dotychczasową zasadę prezentowania podczas Kongresu prac w oparciu o własne wyniki. Referaty przeglądowe tzw. current concepts zarezerwowane są dla zaproszonych gości.

Warunkiem wpisania pracy do programu ramowego kongresu jest – po uzyskaniu kwalifikacyjnej decyzji Komitetu Naukowego – wpłacenie opłaty rejestracyjnej do 28.02.2022

Proponowane tytuły prezentacji wraz z podaniem autora i danymi kontaktowymi oraz wskazaniem sesji, na której mają być wygłoszone należy przesłać do 31.01.2022 na adres sekretariat@pfas.pl oraz tomaszbienek@wp.pl

Streszczenia prac ( wg schematu dostępnego w zakładce streszczenia) należy przesłać do 31.01.2022 na adres sekretariat@pfas.pl

O zakwalifikowaniu pracy do wygłoszenia decyduje Komitet Naukowy w porozumieniu z prowadzącym poszczególne sesje.

Prezentacja ustna w języku polskim, slajdy w języku angielskim lub polskim i angielskim. Czas – 10 minut, w sesji Przypadki – 7 minut.

 

Poniżej tytuły poszczególnych sesji wraz z nazwiskami koordynatorów:

  • Urazy stopy i stawu skokowego i ich następstwa – Dr Henryk Liszka, Dr Andrzej Boszczyk
  • Osteotomie nadkostkowe oraz zastosowanie PSI w w stopie i stawie skokowym – Dr Andrzej Komor
  • Techniki mininwazyjne i artroskopowe w chirurgii stopy i stawu skokowo- goleniowego – Dr Piotr Chomicki – Bindas
  • Nabyte deformacje stopy – Dr Tomasz Bienek
  • Sesja Fizjoterapeutyczno- podologiczna – Dr Andrzej Warzocha
  • Stopa Charcot – Prof. Łukasz Kołodziej
  • Przypadki kazuistyczne – Prof. Marek Napiontek

Wymagania dotyczące przesyłanych streszczeń dostępne są w zakładce „streszczenia„.

 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie ram czasowych.

 

POWRÓT DO STRONY KONGRESU