Sympozjum K&ACC
3 czerwca, 2016
Zaproszenie na OrthoDays 2017
29 lipca, 2016

prof. Marek Napiontek w zarządzie EFAS

Z radością informujemy, że w wyniku głosowania Walnego Zgromadzenia

Europejskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (EFAS),
które miało miejsce w Berlinie 24 czerwca br. prof. Marek Napiontek
został Członkiem Rady Europejskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego na kadencję 2016 – 2018.
Jest to wydarzenie szczególnej rangi, gdyż dotychczas żaden Polak nie dostąpił tak wysokiej funkcji w zarządzie EFAS.

Panie profesorze, gratulacje!