CONTROVERSIES IN HALLUX VALGUS SURGERY (Webinar) – 22nd July 2020
8 lipca, 2020
Świąteczna Seria Foot & Ankle – Webinaria, 14-17 grudnia 2020
10 grudnia, 2020

Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego – Jastarnia, 2-3 października 2020

Koleżanki i Koledzy.

Pandemia Covid-19 zaburzyła wiele planów związanych z organizacją imprez naukowych nie tylko w Polsce. Pomimo stosunkowo odległego terminu 10 zjazdu Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (PFAS), który ma się odbyć tradycyjnie w Jastarni w dniach 2-3 X 2020 chciałbym jako organizator tego wydarzenia odnieść się do niego.

  • Po pierwsze chcę potwierdzić, że większość członków naszego Towarzystwa chce się spotkać w tym terminie w Domu Zdrojowym w Jastarni. Również Zarząd PFAS potwierdził wolę zorganizowania tej imprezy.
  • Zaproszeni wykładowcy potwierdzili swój udział.
  • Komitet naukowy PFAS zarekomendował, aby ze względów epidemiologicznych impreza miała nieznacznie ograniczony charakter, a więc została skrócona o jedna imprezę towarzyską. Z tego powodu zostaną obniżone opłaty za uczestnictwo.
  • Komitet naukowy PFAS zadecydował, ze tematem wiodącym będą osteotomie dookoła stawu skokowo-goleniowego.
  • W sytuacji ekstremalnie niekorzystnej sesje zostaną przeprowadzone on line, a koszty uczestnictwa zmodyfikowane.
  • Zgłaszanie streszczeń przedłużono do dnia 31-07-2020.

Prof. dr hab. n. med. Marek Napiontek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego