stopy

Przesłanie / Welcome Message

Polskie Towarzystwo Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (Polish Foot & Ankle Society – PFAS) założone w 2008 r. jest organizacją naukową, której przesłaniem jest szerzenie wiedzy na temat zaburzeń w obrębie stopy i stawu skokowo – goleniowego, promowanie metod leczenia, a także postępu badań naukowych dotyczących tej części ciała, z korzyścią dla wszystkich aspektów życia człowieka.

Polish Foot and Ankle Society (PFAS), established in 2008, is a scientific organisation. Its aim is to broaden the knowledge about foot and ankle disorders, promote their treatment methods as well as progress in scientific research being of benefit to all aspects of human life.

Więcej…